[Nội Bộ] Mã Màu - Tên Gọi Màu Của Các Dòng Sản Phẩm

 

TOPPER                                                                      

I. Tên gọi các màu

II. Ảnh cho tư vấn gửi khách chọn màu:

VỎ BỌC TOPPER                                                   

(chờ Tài)